เทคนิคการเรียน

ใครๆ ก็อยากเก่งกันทุกคน แต่คงมีหลายคน ที่อาจจะท้อแท้กับการเรียน นักวิชาการและนักวิจัยต่างๆ ได้ทำการสำรวจและวิจัย พบว่าเทคนิคการเรียนต่างๆ จากหลายๆ คนแตกต่างกันไป

จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้น

ตารางปฏิบัติงาน

บริการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สอบถามรายละเอียด ตรวจสอบวันนัดหมาย หรือ เลื่อนวันเวลานัดหมาย *ข้อมูลในการให้ คำปรึกษาจะเก็บเป็นความลับ

พี่แนะแนว บอกข่าว