เทคนิคการเรียน

ใครๆ ก็อยากเก่งกันทุกคน แต่คงมีหลายคน ที่อาจจะท้อแท้กับการเรียน นักวิชาการและนักวิจัยต่างๆ ได้ทำการสำรวจและวิจัย พบว่าเทคนิคการเรียนต่างๆ จากหลายๆ คนแตกต่างกันไป

จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้น

ตารางปฏิบัติงาน

บริการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สอบถามรายละเอียด ตรวจสอบวันนัดหมาย หรือ เลื่อนวันเวลานัดหมาย *ข้อมูลในการให้ คำปรึกษาจะเก็บเป็นความลับ

โครงการ/กิจกรรม

"นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 22" วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

"โลกทัศน์อาชีพ" วันที่่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. และ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จ. พระนครศรีอยุธยา

"เพื่อนกันฉันก็ช่วยเธอได้" วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ.

"KM เทคนิคการให้คำปรึกษากับ Gen Y" วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.