ศูนย์บริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
 
 ข่าวสาร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 
ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน 

 

งานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา

 

ตารางแพทย์ (มจพ.)

วัน เวลา สาขา
จันทร์ 13.30-15.30 น. ผิวหนัง
อังคาร 12.30-14.30 น. อายุรแพทย์
พุธ

11.30-13.30 น.

17.00-19.00 น.

หู คอ จมูก

จิตแพทย์

พฤหัสบดี 14.30-16.30 น. ศัลยแพทย์

ศุกร์
12.30-14.30 น. อายุรแพทย์

15.00-17.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

จักษุแพทย์

 งานบริการสุขภาพ โทร.02-9132500 ต่อ 1126,02-912-2007

 

เวลาให้บริการ

ภาคการศึกษาปกติ

             วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 8.00-19.00 น.

             เสาร์ เวลา   8.00-16.00 น.

            หยุดทำการ   วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี

ภาคฤดูร้อน-ปิดภาคเรียน

            วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา  8.00-16.00 น.

            หยุดทำการ  วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี

 

พยาบาลวิชาชีพ(ประจำ)

   1.นางพัทยา      หวานแก้ว          หัวหน้างานบริการสุขภาพ

   2.นางสุมาลี      เจนตพันธุ์                      พยาบาล

   3.นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ                       พยาบาล 6

 

พยาบาลวิชาชีพ(Part time)

    1.นางสมจิตร์           พยอมยงค์

    2.นางพิมล               เนินริมหนอง

    3.นางเมธานุช          รุจิโมระ

    4.น.ส.สุกัญญา         สถิรพิพัฒน์กุล

    5.น.ส.กิรณา             ลออจันทร์

    6.น.ส.สนธกาญจน์    บัวทอง

    7.น.ส. สนธราพร       เงินสุข

    8.นางอนงค์              ตรุษทิม

 

 

 


แจ้งข่าวสารงานบริการสุขภาพ 

 

รัก เรียน เพื่อน  งาน  ครอบครัว  ไม่เป็นดังหวัง 

 

ปรึกษาจิตแพทย์    ทุกวันพุธ  เวลา  17.00-19.00 น.  

  ติดต่อขอนัดปรึกษาจิตแพทย์  ได้ที่งานบริการสุขภาพ   

 

 

                                                                สนใจฉีดวัคซีน

(ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส มะเร็งปากมดลูก)

                   

 

 

สอบถามรายละเอียด : ที่เคาน์เตอร์พยาบาล พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 11 ธ.ค. 2552

ฉีดวัคซีน : วันที่ 17 ธ.ค. 2552 เวลา 14.30-16.00 น.

                   วันที่ 14 ม.ค.2553 เวลา 14.30-16.00 น.(ชำระเงินภายใน12 ม.ค.2553)

                  วันที่  10 ก.พ.2553 เวลา  11.30-13.30 น.(ชำระเงินภายใน 26 ม.ค. 2553)

                   วันที่  15 มี.ค.2553 เวลา 13.30-15.30 น.

                  วันที่  21  มิ.ย. 2553 เวลา 13.30-15.30 น.

                            

การฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 

 • ราคาเข็มละ 319 บาท
 • ระยะการกระตุ้น ทุก 1 ปี
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

อีสุกอีใส      

 • ราคาเข็มละ 974 บาท
 • ระยะการฉีด 0-1 เดือน (ผู้ใหญ่)/0-3 เดือนขึ้นไปถึง 3 หรือ  4 ปี (ในเด็ก 1 ขวบขึ้นไป 
 • ฉีดเข้า SC

มะเร็งปากมดลูก

 • ราคาเข็มละ 1,995 บาท (HPV 16,18)
 • ระยะการฉีด 0-1-6 เดือน 
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

            ไวรัสตับอักเสบบี

         -ราคาเข็มละ  320 บาท

        -ระยะการฉีด  0-1-6  เดือน

         -ระยะการกระตุ้นทุก 5 ปี

        -ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

       

 

กิจกรรมของงานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553

                                                   

              

       

               

 

 

1. กิจกรรม มจพ.รวมพลังต้านหวัด2009    ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. 2553

                

-จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้  ณ งานบริการสุขภาพ   ,  ชั้น2 โรงอาหารอาคาร40 ปีสจพ.

-ประชาสัมพันธ์ป้ายผ้าไวนิล

 

 

2.กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต               วันที่  2-6 พฤศจิกายน 2552 

 

-จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ เรื่องการจัดการปัญหา , ตรวจเช็คสุขภาพจิต..กู้วิกฤติด้วย RQ

 

-แจกเอกสารแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตัวเอง,  แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

 

                        

 

-แจกเอกสารความรู้เรื่อง วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน   ไอคิวและอีคิว    เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ( Breathing Exercise)        

                                     

 

ณ บริเวณโรงอาหารชั้น 2    อาคาร 40 ปี สจพ.

 

 

3. โครงการ  บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล                

                

 3.1           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         และ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี

 

                      

                  ขอเชิญชวนนักศึกษา  และบุคคลากรทุกท่าน  เข้าร่วมบริจาคโลหิต

                  ในวันที่  10-11 พฤศจิกายน 2552    เวลา  9.00-15.00  น.

 

 3.2       ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน   เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  ภายใต้โครงการ ประชาชนชาวไทย       ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

 

                  ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา  9.00-15.00 น.

 

ณ บริเวณ ชั้น1  อาคารอเนกประสงค์   ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

 

4.กิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร(ฝ่ายพยาบาล)

 

 

-เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล  และกรณีฉุกเฉิน  สำหรับบัณฑิตและคณะกรรมการทุกท่าน

 

-จัดจุดตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  โดยผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย(Thermoscan )

                                              (ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

 

 -วันซ้อมย่อย 3-6  พฤศจิกายน 2552                    ณ  ห้องประชุมประดู่แดง    มจพ.

  -วันซ้อมใหญ่      8 พฤศจิกายน  2552                   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  -วันพระราชทานปริญญาบัตร    10  พฤศจิกายน 2552    ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคฯ 

 

 

5.จัดวิทยากรบรรยายให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

          "การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทาง กีฬา"

  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

  -บรรยาย  พร้อมฝึกปฏิบัติการ

 ในวันที่  18  พ.ย. 2552   เวลา 16.00-18.00 น.

  ณ  อาคาร 45    ห้อง 45-109   คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

6.โครงการวันเอดส์โลก              

ประกอบด้วยกิจกรรม 

     1. กิจกรรมเกมส์  ถาม-ตอบเรื่องโรคเอดส์, เพศศึกษา

      2.แจกเอกสารแผ่นพับ,สมุดไดอารี่, พัด, หมวก, พวงกุญแจ ฯ

      3.แจกถุงยางอนามัย   

      ณ  บริเวณลานสวนปาล์ม , โรงอาหาร ชั้น2  อาคาร 40ปี  สจพ.  

              ในวันที่  30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2552 เวลา 11.00-14.00 น.

พร้อมชมภาพยนต์เรื่องสั้น 17 นาที    ผ่านTV uNetwork

          ในวันที่ 30 พ.ย, 1 ธ.ค. 2552  เวลา 11.45 น.

                                      

   เรื่อง " เงาผีเสื้อ"  Shadow of  the Butterfly

  เป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธุ์ที่ปลอดภัย

 

 

7.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 

 เชิญ  นักศึกษา ตรวจสุขภาพ ฟรี ! (200 คนแรก)

 • เอกซ์เรย์ทรวงอก
 • ตรวจหมู่เลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • วัดความดันโลหิต 

 และตรวจรายการอื่นๆ ในราคาพิเศษ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ,ไขมัน ,ตรวจหาเชื้อของภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

(งดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจเลือดหาน้ำตาล และ 12 ชม.เพื่อตรวจหาไขมัน,ดื่มน้ำเปล่าได้)

สมัครและตรวจได้ทันที

ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

8 .โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553

          ในวันที่25,26,29,30  มีนาคม 2553

                                    21 พฤษภาคม 2553

         เวลา 9.00-15.00 น

         ณ  ชั้น3  อาคาร 40 ปี สจพ.

 


 

ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ                                    

 

 

คุณป้องกันตนเองให้ปลอดจากไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ?

 

 • ไข้หวัดใหญ่คืออะไร ?
 • ไข้หวัดใหญ่ต่างกับไข้หวัดอย่างไร ?
 • ไข้หวัดใหญ่ติดต่อแพร่โรคได้อย่างไร ?
 • ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดใหญ่ ?
 • เราจะได้อะไรจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ?

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 


               

 วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

               เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาในเอเชียแล้ว (ฮ่องกง) ชักจะใกล้บ้านเราเข้าไปทุกที วันนี้จึงขอเสนอวิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง นั่นคือ การล้างมือ วิธีง่ายๆ ที่หลายๆ คนมองข้าม ฝึกให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะ 

ล้างมืออย่างไร .. ให้สะอาด

How to Hand Wash ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
สำหรับเจ้าหน้าที่