• "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27"