• การปรึกษาแพทย์ผ่านโปรแกรม ZOOM

  0 comments
 • แนวปฏิบัติ สำหรับผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  0 comments
 • แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  0 comments
 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564

  0 comments
 • โครงการ “รวมน้ำใจ จิตอาสา ต้านภัยโควิด-19”

  0 comments

Search

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • Episode-หลักการช่วยเหลือผู้ป่วย
 • Episode-ขั้นตอนการแจ้งเหตุ
 • Episode-วิธีสำรวจการบาดเจ็บเบื้องต้น
 • Episode-พิจารณาอาการบาดเจ็บ
 • Episode-วิธีห้ามเลือด
 • Episode-ภาวะช็อก
 • Episode-เป็นลม
 • Episode-แมลงต่อย
 • Episode-พิษจากแมลงก้นกระดก
 • Episode-งูกัด
 • Episode-ข้อเคล็ด
 • Episode-แผลที่ศีรษะ
 • Episode-แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 • Episode-แผลไฟไหม้จากกระแสไฟฟ้า
 • Episode-กระดูกหัก
 • Doctormentary - I See You พยาบาลพิเศษ.เคสพิศวง EP.1
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนการรับบริการกลุ่มงานบริการสุขภาพ
 • การให้บริการกลุ่มงานบริการสุขภาพ