KMUTNB

Services

บทความสุขภาพจิต
รวบรวมบทความ สุขภาพ ต่างๆ ทั้งกายและใจ ให้ได้ศึกษากัน
คำถามที่ถูกถามบ่อย
รวบรวมคำถาม และคำตอบ ที่ถูกถามบ่อย
การให้คำปรึกษาออนไลน์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนห้องพักพิงจิตใจสำหรับบุคคลที่มีความไม่สบายใจ มีความทุกข์ หรือความกังวลใจ อาจจะเกิดมาจากปัญหาต่างๆ โดยที่แห่งนี้จะเป็นที่คอยรับฟัง และพร้อมที่จะให้กำลังใจอย่างเป็นมิตร เพื่อให้เกิดความสบายใจ และพร้อมที่จะก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปในทางที่ดีขึ้น
การให้คำปรึกษาทาง E-mail
การให้คำปรึกษาทาง E-mail สามารถสร้างความสะดวกสบาย ให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่อาจจะไม่สามารถมาเจอกับผู้บำบัดได้